خدمات ما

و از آب هر چیزی را زنده ساختیم

سوپر جاذب پليمری آب کشاورزی

Geohumus (جیوهوموس) کمپلکسی پليمری - آلی به عنوان سوپر جاذب آب و تقویت کننده خاک و ارگانيک ساخته شده درآلمان می باشد و کارکرد چند گانه دارد که در سال 2006 موفق به دریافت جایزه بهترین اختراعات کشور آلمان گردیده و دارای تائیده استاندارد زیست محیطی اروپا به شماره EEC/155/91 می باشد.

جیوهوموس سوپر جاذب ارگانيک آب و تقویت کننده خاک و سازگار با محيط زيست می باشد که برای تمامی انواع خاک و زمين های کشاورزی و باغات جهت حفظ آب و جلوگيری از هدر رفت آب استفاده مي گردد به صورتی که می تواند تا 40 برابر وزن خود آب و مواد مغذی محلول را در نزدیکی ریشه در خاک ذخیره نموده و هنگام نیاز ریشه آزاد نماید.

جیوهوموس از دو جزء اصلی تشکیل شده است: مواد ارگانيک سوپر جاذب آب و مواد معدنی تقویت کننده خاک که به صورت ترکیبات گرد سنگ های آتشفشانی، خاک رس و سیلیکات و عناصر مغذی مانند ترکیبات نیتروژن و P2O5 ، K2O ، CaOو ساير عناصر مي باشد.

 جیوهوموس به طور مستقیم با خاک مخلوط شده و آب را تا 40 برابر وزن خود جذب می نماید که از طریق سطوح متخلخل خود آبرسانی به ريشه ها را انجام می دهد و استفاده از  آن منجر به بهبود شکل گیری ریشه، رشد سریعتر و بهتر گیاهان و محصول بیشتر می گردد.

 جیوهوموس همچنین جهت نواحی کم آب و نواحی که از نظر آبرسانی به گياه با سختی مواجه مي باشند و بارندگی منظمی ندارند در مواردی که ريشه گياه يا درخت نبايد دچار تشنگی شود استفاده می گردد.

 جیوهوموس هچنين عامل تثبيت خاک و بستر آن مي گردد و از رانش خاک و به خصوص بستر خاک جلوگيری مي نمايد و همچنين در مناطقی که دارای آب و خاک شور مي باشند باعث کاهش شوری آب مورد نياز ريشه به نصف مي گردد که در صورت استفاده همزمان جیوهوموس با ترکيبات اسيد هيوميک و ترکیبات پتاسیم با افزایشCEC  (Cation Exchange Capacity) کاهش شوری به صورت قابل توجهی افزايش بيشتری مي يابد.

 به طور خلاصه مزایای مهم اقتصادی و زیست محیطی جیوهوموس به شرح ذیل می باشد:

 • 30 درصد آبیاری کمتر از طریق افزایش ظرفیت نگهداری آب توسط خاک
 • تا 20 درصد کاهش تبخیر سطحی آب
 • 15 درصد افزايش کارايي کودها و افزايش اثر بخشی بیشتر کود های ازته
 • افزايش مقاومت گياهان به تنش های محيطی از قبيل شوری، خشکی، قليائيت خاک
 • بیابان زدایی و حفاظت از پوشش گیاهی
 • کاهش شوری آب و نمک خاک که بالاخص در مناطق خشک کویری و بیابانی با آن مواجه می باشیم
 • تنفس بهتر ریشه و بالا بردن میزان هوای خاک به واسطه نرم ماندن خاک توسط جیوهوموس
 • حفاظت در برابر سرمای غیر منتظره و محافظت ریشه از یخ زدگی و سرما زدگی ناگهانی و سرمای زمستان
 • کاهش تحرک فلزات سنگین موجود در خاک مانند روی، مس و کادمیوم
 • افزایش محصول و رشد سریعتر گیاه در اثر افزایش حجم ریشه
 • باعث تقويت خاک و حفظ رطوبت خاک جهت کشت گونه های ديم در اراضی شيبدار به مدت طولانی می شود.

جهت دريافت اطلاعات بيشتر تماس حاصل فرماييد.