خدمات ما

به طور خلاصه مزایای مهم اقتصادی و زیست محیطی جیوهوموس به شرح ذیل می باشد که در ادامه به تفصيل توضيح داده خواهند شد :

 • 30 درصد آبیاری کمتر از طریق افزایش ظرفیت نگهداری آب توسط خاک
 • تا 20 درصد کاهش تبخیر سطحی آب
 • 15 درصد افزايش کارايي کودها و افزايش اثر بخشی بیشتر کود های ازته
 • افزايش مقاومت گياهان به تنش های محيطی از قبيل شوری، خشکی، قليائيت خاک
 • بیابان زدایی و حفاظت از پوشش گیاهی
 • کاهش شوری آب و نمک خاک که بالاخص در مناطق خشک کویری و بیابانی با آن مواجه می باشیم
 • تنفس بهتر ریشه و بالا بردن میزان هوای خاک به واسطه نرم ماندن خاک توسط جیوهوموس
 • حفاظت در برابر سرمای غیر منتظره و محافظت ریشه از یخ زدگی و سرما زدگی ناگهانی و سرمای زمستان
 • کاهش تحرک فلزات سنگین موجود در خاک مانند روی، مس و کادمیوم
 • افزایش محصول و رشد سریعتر گیاه در اثر افزایش حجم ریشه
 • باعث تقويت خاک و حفظ رطوبت خاک جهت کشت گونه های ديم در اراضی شيبدار به مدت طولانی می شود.


سایر مزایای اقتصادی و زیست محیطی جیوهوموس به شرح ذیل می باشد:

 • سازگار بودن با محیط زیست و اکولوژی و تبادل کننده یون ها در خاک
 • ذخیره آب و جلوگيری از هدر رفت آب و کاهش تبخیر و نشت آب در کشاورزی و صرفه جویی در هزینه و مصرف آب
 • افزایش میزان عمر و مقاومت نهال ها، درختان جدید و درختچه ها
 • افزایش میزان هوای خاک با مکانیزم افزایش و کاهش حجم بعد از جذب آب  که به واسطه حالت اسفنجی جیوهوموس ريشه ها به راحتی در آن نفوذ کرده و تنفس می نمایند.
 • جیوهوموس دارای ترکيبات آلی طبيعی است که باعث جذب راحت تر مواد غذايي توسط گياه و تحریک رشد ریشه گیاه می گردد که منجر به افزایش رشد ریشه و تحريک ریشه زائی شده و جذب عناصر غذایی میکرو را بهبود می بخشد.
 • جیوهوموس از هدر رفت نيتروژن خاک می کاهد و باعث بهبود و افزايش کارايي مصرف کود و نتیجتاً مصرف نیتروژن توسط گیاه شده و از شستشوی بیش از پیش آن در زراعت های مختلف جلوگیری می نماید.
 • قابل استفاده در تمام طول سال و فصول مختلف
 • يک بار مصرف جیوهوموس 3 سال در خاک دوام دارد.
 • کاهش تکرار دفعات آبیاری (کاهش نوبت آبیاری)
 • سرعت و ظرفیت بالای جذب آب توسط جیوهوموس و آبرسانی هنگام نياز ريشه به آب
 • کمک به رشد گیاه و اطمینان از آن در شرایط سخت و مناطق با آب و هوای گرم و خشک
 • افزایش محصول و رشد سریعتر گیاه در اثر افزایش حجم ریشه که عامل جذب بیشتر مواد غذایی و کود ها گردیده و عملکرد گیاه در فتوسنتز و نتیجتاً بازدهی محصول را افزایش می دهد.
 • باعث پایداری و نگهداری بیشتر عناصر غذایی برای ریشه گیاهان می شود که این عمل از طریق ممانعت از شسته شدن مواد مغذی با ارزش خاک هنگام آبیاری انجام می گردد.
 • محافظت ریشه از یخ زدگی در سرما زدگی های ناگهانی و سرمای زمستان
 • افزایش تخلخل خاک، نرم نگه داشتن خاک و کاهش سله بندی
 • جذب بیشتر مواد معدنی از طریق افزایش رشد ریشه و تراکم آن و افزایش فعالیت میکروبی خاک
 • باعث حذف و کاهش مسمومیت ها عناصر سنگین در خاک می گردد.
 • مواد هوموسی موجود در جیوهوموس باعث افزايش ظرفيت نگهداری آب، هوا و مواد غذايي در محيط ريشه می گردد.
 • چون در برابر تجزيه ميکروبی مقاوم است به مدت طولانی باعث بهبود خصوصيات فيزيکی و حاصلخيزی خاک می گردد.
 • خاصيت کلات کنندگی جیوهوموس باعث نگهداری و تسهيل جذب مواد غذايي توسط خاک می شود.
 • در جنگل کاري ها در مناطق مختلف بخصوص در خاک های با نفوذپذيری بالا باعث بهبود نگهداری آب و مواد غذايي برای ريشه گياهان می شود.
 • جیوهوموس باعث جذب بیشتر عناصر غذایی مانند نیتروژن، فسفر و گوگرد می گردد و همچنین تغذیه ریشه از عناصر میکرو مانند آهن، روی، منگنز و مس را بهبود می بخشد.