خدمات ما

شرکت کالای دانشگاه تهران در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای تسهیل در امور خدمات علمی پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور که منجر به تسریع در روند رشد و توسعه دانشگاهها شود تاسیس گردید که از جمله فعالیت های آن تهیه تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی، طراحی و ایجاد آزمایشگاه مرجع، تهیه کتب، نشریات و بانکهای اطلاعاتی، برگزاری همایش، کنگره، نمایشگاه، دوره های آموزشی تخصصی،اخذ وام و تسهیلات ارزی از جمله فعالیتهایی است که این شرکت با شناخت به تمامی حوزه های مورد بحث و نواقص موجود در کشور با انسجام بخشی و مدیریت صحیح از هدر رفتن نیروها و منابع جلوگیری و با کیفیت و سرعت عمل بهتری نسبت به ارائه خدمات فعالیت می کند. لذا در اولین اقدام با تاسیس سایت اینترنتی شرکت کالای دانشگاه تهران نسبت به ارائه مستمر خدمات قابل ارائه به دانشگاهیان اقدام می نماید.